Blachy fałdowe – elementy osłonowe i konstrukcyjne

Blachy fałdowe są elementami osłonowymi (chronią od zewnętrznych czynników atmosferycznych) oraz konstrukcyjnymi (przenoszą obciążenia od ciężaru własnego, śniegu, wiatru) dachów i ścian budynków.

tmp42d8-1Przykłady kształtów blach fałdowych produkowanych w Polsce.

Do obudowy ścian stosuje się również kasety ścienne i płyty elewacyjne. Przekroje poprzeczne tych dźwigarów profilowanych jednokierunkowo z metalowych blach mają nieco inny kształt niż klasycznych blach fałdowych. Ukształtowanie przekrojów poprzecznych wynika z cech wytrzymałościowych, funkcjonalnych lub estetycznych takich dźwigarów powierzchniowych.

tmp42d8-2Przykłady kształtów blach fałdowych (płyt elewacyjnych) produkcji , szwedzkiej stosowanych na ściany.

W przekroju poprzecznym kaset ściennych wyróżnia się półkę szerokości od 400 do 700 mm i dwa środniki (żebra). Kasety ścienne są mocowane pionowymi półkami (środnikami) do słupów ścian.

tmp7658-1Przekroje kaset ściennych.

W takim przypadku w konstrukcji wsporczej ścian są zbyteczne rygle ścienne. Ich rolę spełniają środniki (żebra) kaset ściennych. Do żeber kaset ściennych mocuje się płyty elewacyjne.

Przestrzeń między kasetą ścienną a zewnętrzną płytą elewacyjną wypełnia się izolacją termiczną.
Oprócz podstawowego asortymentu elementów powierzchniowych obudowy (blach fałdowych, kaset ściennych, płyt fasadowych) producenci tych wyrobów oferują elementy wykończeniowe: opierzenia, listwy dystansowe, ruszty do mocowania płyt elewacyjnych i zewnętrznych blach fałdowych, obróbki systemowe wokół świetlików itp.
O powszechnym stosowaniu blach fałdowych we współczesnym budownictwie stalowym zdecydowały względy techniczno-ekonomiczne. Wznoszenie osłon budynków z blach fałdowych jest łatwe i szybkie, a transport i montaż niekłopotliwe, gdyż prace prowadzi się za pomocą prostych urządzeń i narzędzi. W porównaniu z innymi wyrobami osłonowymi blachy fałdowe cechuje bardzo korzystny stosunek nośności do ciężaru własnego. Przyczynia się to do zmniejszenia zużycia stali na elementy szkieletu nośnego i fundamenty budynku, a więc do obniżenia kosztów ogólnych obiektu.
Blacha fałdowa wypełniając podstawową funkcję osłony dachu czy ściany, przenosi obciążenia poprzeczne od obciążeń stałych (ciężaru własnego i izolacji termicznych, przeciwwodnych) oraz zmiennych (śniegu i wiatru). Wówczas jest ona zginana i ścinana poprzecznie. W niektórych przypadkach może stanowić również tarczę usztywniającą, zapewniając stateczność budowli, np. w płaszczyźnie połaci dachu . W takiej sytuacji blacha fałdowa włączając się do przestrzennej współpracy piętowego szkieletu nośnego, przenosi obciążenia ścinające, a także osiowe w swej płaszczyźnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *