Świetliki

Świetliki

W halach jednonawowych znacznych szerokości oraz wielonawowych nie wystarcza doświetlenie ich wnętrz przez okna umieszczone w ścianach zewnętrznych. Zachodzi wówczas potrzeba doprowadzenia światła przez okna w dachu, które nazywa się świetlikami lub świetlniami. Konstrukcja ich może być również wykorzystywana do wentylacji grawitacyjnej obiektu.

Światło doprowadzane przez świetliki w dachu jest bardziej odpowiednie do oświetlenia hal niż światło boczne. Nachylenie oszklonych powierzchni dachu powinno być jednak dosyć znaczne, gdyż w przeciwnym razie zatrzymuje się na nich śnieg, kurz, sadza, powodując zaciemnienie wnętrza obiektu. Na bardziej stromych powierzchniach w mniejszym stopniu osadzają się zanieczyszczenia. Ponadto kąt pochylenia płaszczyzn szklonych większy niż 45° jest korzystniejszy z uwagi na szczelność połączeń i wykraplanie się pary wodnej. W przypadku mniejszych kątów nachylenia, na „chłodnych” powierzchniach świetlików wykrapla się wilgoć, która — zbierając się w większe krople — opada i zanieczyszcza wnętrze hali. Możliwie równomierne oświetlenie hali potrzebne do pracy można uzyskać, dobierając odpowiednio wielkości i rozmieszczenie powierzchni szklonych.

tmpa09f-1Schematy rozmieszczenia świetlików, na połaci dachu: 1 – świetlik.
Z uwagi na usytuowanie na połaci dachu hali świetliki dzieli się na poprzeczne (gąsienicowe — rys.a), podłużne (kalenicowe — rys. b) i latarniowe (punktowe — rys. c). W takich świetlikach przeszklone powierzchnie, doprowadzające światło do wnętrza obiektu, występują odpowiednio wzdłuż (równolegle) lub w poprzek (prostopadle) do osi podłużnej hali. W przypadku świetlików latarniowych hala jest oświetlana przez przeszklone powierzchnie usytuowane lokalnie na połaci dachu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *