Podział konstrukcji hali na elementy wysyłkowe

Na przykład w przypadku kratownicy o dużej rozpiętości jej elementy wysyłkowe oznacza się symbolami W1-1, W1-2, W1-3. Wszystkie elementy wysyłkowe muszą być trwale oznaczone odpowiednimi symbolami.
Rysunek zestawieniowy jest zbiorczym zestawieniem elementów wysyłkowych, które tworzą konstrukcję hali.
Dla każdego elementu wysyłkowego sporządza się rysunek roboczy (warsztatowy), który przedstawia szczegółowy sposób jego wykonania w wytwórni konstrukcji stalowej. Element wysyłkowy składa się z pozycji, tj. odpowiednio przyciętych i obrobionych wyrobów stalowych (kształtowników, blach), oznaczonych numerami (cyframi arabskimi).
Podział konstrukcji hali na elementy wysyłkowe powinien być dokonany już we wczesnej fezie projektowania, gdyż może to mieć wpływ na przyjęcie odpowiedniego schematu statycznego elementu konstrukcyjnego. Tak np. odpowiednio dokonany podział ciągłej płatwi może sprawić, że wykonawczo i montażowo konstrukcja będzie niewiele bardziej pracochłonna i skomplikowana niż zespół belek swobodnie podpartych. Uzyskać to można przez lokalizację styków w miejscu występowania małych momentów zginających. Uprości to konstrukcję płatwi, a w wyniku ograniczenia liczby typów elementów wysyłkowych i unifikacji styków ułatwi ich wykonanie (dzięki powtarzalności czynności montażowych).
Elementy wysyłkowe lub zespoły elementów połączonych trwale bądź tylko na okres transportu muszą mieć wymiary dostosowane do gabarytów środków transportowych. Transportem kolejowym można przewozić elementy, których wymiary nie powinny przekraczać: długości 18 m, szerokości 3,0 m, wysokości 3,24 m. W transporcie drogowym dopuszcza się elementy długości 18 m, szerokości 2,5 m i wysokości 3,2 m.
Istnieje możliwość przewozu elementów przekraczających skrajnie ładunkowe, ale wymaga to specjalnych uzgodnień i nietypowych środków transportowych. Praktycznie ustalając szerokość elementu wysyłkowego, zaleca się odjąć jeszcze 100 mm od dopuszczalnych gabarytów transportowych. Przy ustalaniu wysokości elementu wysyłkowego należy uwzględnić podkładki grubości 150 mm.

Coraz powszechniej rysunki, konstrukcji stalowych wykonuje się techniką komputerową, wykorzystując systemy graficzne CAD (Computer Aided Design) z nakładkami do projektowania konstrukcji stalowych i tworzenia wykazów stali. W Polsce między innymi są dostępne programy komputerowe wyposażone w nakładki: CAD, Mega CAD i Robo CAD.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *