Szczegóły połączeń obudowy hali z blach fałdowych

tmp3e9d-1Szczegóły połączeń obudowy hali z blach fałdowych: 1- blacha fałdowa,.2 – rygiel podwalinowy, 3 – rygiel oczepowy, 4- płatew, 5 – podwalina; 6 -uszczelnienie, 7 – kątownik łącznikowy, 8 – rynhak, 9 – rynna, 10 – konstrukcja ,wsporcza, płatwi i rygli ściennych, 11 – koryto, 12 – okapnik, 13 – blacha kalenicowa, 14 – izolacja termiczna, 15-taśma termoizolacyjna, 16- kaseta ścienna, 17- paroizolacja, 18-element pośredniczący.

Charakterystyczne szczegóły połączeń i rozwiązań konstrukcyjnych obudowy hali z zastosowaniem blach fałdowych pokazano na rysunku.

W celu uzyskania szczelności obiektu przestrzenie fałd między podporą a środnikami i półką zewnętrzną blachy fałdowej należy wypełnić materiałem uszczelniającym 6 lub odpowiednio wyprofilowaną blachą fałdową.

Blacha fałdowa ścienna i dachowa powinny być ze sobą połączone w okapie, np. elementem łącznikowym 7 (rys.a), w kalenicy zaś kalenicową obróbką blacharską 13 (rys.b), W przypadku stosowania na dachu zakładów poprzecznych blach fałdowych należy dać odpowiednio dłuższe arkusze płyt, według zaleceń podanych na rys. c.

W dachach hal ocieplonych (rys. f) należy bezpośrednio na wewnętrznej blasze fałdowej dać paroizolację 17, a w celu wyeliminowania możliwości powstawania mostków termicznych użyć taśm termoizolacyjnych 15.

Na rysunku e przedstawiono szczegół połączeń blach fałdowych nad słupami wewnętrznymi w hali wielonawowej.

Powierzchnia przekroju rynny 9 (rys. a) powinna wynosić 0,8-1,0 cm² na 1 m² połaci dachowej odwadnianej przez rynnę. Przekroje poprzeczne rur spustowych dobiera się tak, by powierzchnia ich przekroju poprzecznego wynosiła 0,9-1,5 cm² na 1 m² połaci dachu odwadnianej przez rurę. Do odprowadzenia wód opadowych w zlewni wewnętrznej hali (rys. e) należy zastosować koryto 11, o przekroju większym o 35% od przekroju rur spustowych.

Dolna krawędź ściennej blachy fałdowej (rys. d) powinna być usytuowana nie niżej niż 20 cm od poziomu zewnętrznej „opaski” budynku. Ponadto powinna ona być zakończona okapnikiem 12.

Na rysunkach f i g pokazano przykładowe przekroje ocieplonych przegród ściennych i dachowych. W celu uzyskania właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych oprócz izolacji termicznej należy w takim przypadku zastosować taśmy termoizolacyjne 15 i paroizolację 17.

W celu uzyskania szczelnego dachu zakłady poprzeczne blach fałdowych (rys. c) powinny wynosić co najmniej 200 mm przy α<14° i 150 mm przy α>14° (gdzie α – kąt nachylenia połaci dachu).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *