Rysunki zestawieniowe i montażowe

Rysunki zestawieniowe i montażowe

Rysunki zestawieniowe (nazywane również zestawczymi) wykonuje się w skali 1:50, rzadziej 1:100. Celem ich jest dostarczenie bliższych informacji o hali, w aspekcie jej elementów konstrukcyjnych (w postaci elementów wysyłkowych). Rysunki te powinny obrazować projektowaną konstrukcję w rzutach, widokach i przekrojach, z pokazaniem osi modułowych, rzędnych wysokościowych, wymiarów modułowych i wymiarów gabarytowych.

Rysunki montażowe powinny obrazować całą konstrukcję. Trzeba na nich uwidocznić i nazwać (symbolami) elementy wysyłkowe, ewentualne zespoły montażowe i styki. Uzupełnieniem tych rysunków mogą być rysunki szczegółów styków montażowych, przedstawiające fragment konstrukcji w większej podziałce. Elementy związane ze stykami, np. przykładki, najczęściej stanowią elementy wysyłkowe złożone z jednej pozycji.

Z uwagi na podobieństwa prezentowanych treści często wykonuje się jeden wspólny rysunek zestawczo-montażowy.

tmpc8d4-1Fragment rysunku zestawieniowego hali stalowej.

Rysunki zestawieniowe i montażowe przedstawiają w sposób uproszczony (schematyczny) rozmieszczenie wszystkich elementów i zespołów konstrukcyjnych, z określeniem ich poziomów i wzajemnego usytuowania. Rysunek zestawieniowy może dotyczyć całego obiektu lub wydzielonego układu konstrukcyjnego, np. bloku montażowego.

Montaż konstrukcji przeprowadza się na podstawie dokumentacji technologicznej montażu oraz rysunków montażowych i wykazu elementów wysyłkowych. Wykaz jest tabelarycznym zestawieniem wszystkich elementów wysyłkowych, które tworzą konstrukcję hali. W tablicy tej określa się: nazwę, symbol, wymiary gabarytowe, ilość, masę 1 szt., masę łączną wszystkich elementów wysyłkowych hali. Wykaz elementów wysyłkowych jest bardzo ważnym uzupełnieniem rysunku montażowego konstrukcji hali.

Na rysunkach montażowych należy pokazać wszystkie elementy wysyłkowe oraz miejsca styków montażowych. Elementy wysyłkowe przedstawia się pojedynczymi liniami, przerywanymi w miejscu połączeń z innymi elementami. Styki montażowe oznacza się jako przerwę między obu stykającymi się elementami, zakończoną obustronnie krótkimi kreskami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *