Konstrukcja i szczegóły połączeń płyt warstwowych

Obecnie zarówno w kraju, jak i za granicą są produkowane płyty warstwowe. Na rysunkach pokazano przykłady takich płyt oraz szczegóły połączeń.

tmpa38a-1Konstrukcja (a) i połączenie (b) płyty warstwowej Atlantis: 1 – płyta, 2- kształtownik gięty na zimno, 3 – obróbka blacharska, 4 – wkładka styropianowa; 5-nit jednostronny; 6 – blachowkręt, 7- kit silikonowy lub butylowy, 8- łącznik.

Płyty warstwowe są najczęściej szerokości od 800 do 1200 mm. Długości elementów uzgadnia się z producentem — mogą wynosić nawet 16 m. Można je również przecinać pilarkami tarczowymi.

tmpa38a-2Konstrukcja (a) i szczegół połączenia (b) płyty warstwowej Isotherm s,c; 1 -płyta, 2 – uszczelka, 3 – łącznik zespalający płytę warstwową z podporą.

Masa własna płyt warstwowych zależy od ich grubości h, rodzaju rdzenia i wynosi od ok. 9,0 (h = 60 mm) do 18 kg/m² (h= 250 mm). Współczynnik przenikania ciepła u także zależy od grubości płyt i wynosi 0,10-0,58 W/(m²·K).

tmp351e-1Konstrukcja (a) , i szczegół połączenia (b) płyty warstwowej Isotherm Plus: 1 – płyta, 2 – uszczelka, 3 – łącznik zespalający płytę warstwową z podporą,. 4- podkładka stalowa.

Krawędzie podłużne płyt warstwowych są zazwyczaj odpowiednio wyprofilowane (np. na „wpust” i „pióro”), co umożliwia szczelne łączenie ze sobą płyt osłonowych i zapewnia dobrą ich izolacyjność termiczną.

 tmp351e-2Konstrukcja (a) i połączenie (b) płyty warstwowej Isotherm T: 1 – płyta, 2 – uszczelka, 3 – łącznik zespalający płytę warstwową z podporą.

Rozwiązania konstrukcyjne osłon ściennych i dachowych z płyt warstwowych charakteryzują się brakiem mostków termicznych, a zastosowanie niepalnego rdzenia zapewnia właściwą odporność ogniową, najczęściej określoną jako F 0,5 (30 min).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *