Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal

Stężenia pionowe podłużne kratowych dachów hal

Pionowe stężenia podłużne dachów hal stosuję się przede wszystkim wtedy, gdy rygiel układu poprzecznego jest kratownicą. Takie kratowe dźwigary dachowe mają bardzo małą sztywność giętną ze swojej płaszczyzny oraz skrętną, a ponadto — w przypadku przegubowego połączenia ze słupami — są podatne na obrót wzdłuż ich osi podłużnej. Głównym zadaniem konstrukcyjnym pionowych stężeń podłużnych jest zabezpieczenie dźwigarów kratowych przed skręceniem się (rys. a), pochyleniem (rys.b) lub wywróceniem (rys.c) zarówno w trakcie montażu, jak i podczas eksploatacji obiektu.

tmp61af-1Schematy możliwych deformacji poprzecznych dźwigarów kratowych.

Stężenia pionowe dachów kratowych stosuje się jako skratowania ST (rys. d) między sąsiednimi wiązarami. Stąd też nazywa się je również stężeniami międzywiązarowymi. Pełnią funkcję stabilizująco-usztywniąjącą przestrzenny układ kratowy dachu hali w kierunku podłużnym. Tężniki pionowe służą przede wszystkim do zapewnienia prawidłowego, wzajemnego ustawienia wiązarów podczas montażu (uniemożliwiają skręcenie, przechylenie i wywrócenie). Zadaniem pionowych tężników dachowych może być również zabezpieczenie konstrukcji dachu przed wpływem drgań i poziomych przemieszczeń pasów dolnych wiązarów podczas pracy suwnic i wciągników. Spełniają one także funkcję usztywnień zapewniających potrzebną długość wyboczeniową ściskanych części rygla dachowego, co pokazano na rys. d. Zaleca się je również stosować w miejscu załamania pasów kratownic, w celu zrównoważenia losowych wytężeń prostopadłych do płaszczyzny dźwigara.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *