Rozwiązania konstrukcyjne osłon ściennych z blachy fałdowej

tmpf224-1Rozwiązania konstrukcyjne osłon ściennych, w których zasadniczym elementem nośnym są blachy fałdowe i kasety ścienne: 1 – słup, 2- rygiel ścienny, 3- element pośredniczący, 4 – kaseta ścienna, 5 – nośna blacha fałdowa, 6 – izolacja termiczna, 7-tkanina techniczna, 8 – taśma termoizolacyjna.

Na rysunku pokazano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych osłon ściennych, w których zasadniczymi elementami nośnymi są blachy fałdowe i kasety ścienne. W ścianach budynków nieocieplonych osłonowe blachy fałdowe 5 są mocowane bezpośrednio do poziomych rygli ściennych 2 (rys.a).

Ostatnio coraz częściej osłony ścian zewnętrznych projektuje się z zastosowaniem kaset ściennych. Konstrukcję takiej ściany pokazano na rys. b. Kasety ścienne 4 są,mocowane bezpośrednio do słupów 1 i wówczas są zbyteczne tradycyjnie stosowane (np. w rozwiązaniach pokazanych na rys.a, c i d) rygle ścienne. Ich rolę pełnią żebra kaset ściennych, do których jest przykręcana na wkręty zewnętrzna blacha fałdowa 5. Przestrzeń między pionową ścianką kasety ściennej 4 a zewnętrzną blachą fałdową wypełnia się izolacją termiczną 6 (najczęściej wełną mineralną). W celu zapobieżenia powstawaniu mostków termicznych stosuje się w połączeniu zewnętrznej blachy fałdowej 5 z kasetą ścienną 4 taśmę termoizolacyjną 8.

W rozwiązaniu konstrukcyjnym ściany pokazanym na rys.c nośna wewnętrzna blacha fałdowa 5 jest połączona z ryglem ściennym 2. Do wewnętrznej blachy fałdowej 5 są mocowane elementy pośredniczące 3, które służą do przymocowania zewnętrznej blachy fałdowej lub płyty fasadowej. Również i tu należy zastosować taśmę termoizolacyjną 5. Przestrzeń między wewnętrzną blachą fałdową a płytą zewnętrzną wypełnia się izolacją termiczną 6.

Na rysunku d pokazano rozwiązanie konstrukcyjne ściany obiektu ocieplonego, w którym nie występuje wewnętrzna blacha fałdowa stosowana w ścianie z rys.c. W rozwiązaniu pokazanym na rys.d zewnętrzna blacha fałdowa 5 jest elementem nośnym. Funkcję wewnętrznej osłony, przytrzymującej izolację termiczną 6, spełnia wstępnie napięta, przymocowana do rygli ściennych 2 tkanina techniczna 7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *