Rozwiązania konstrukcyjne dachów z blach trapezowych

tmp8094-1Rozwiązania konstrukcyjne dachów, których zasadniczym elementem nośnym obudowy są blachy trapezowe: 1 – rygiel dachowy, 2- płatew, 3 – nośna blacha trapezowa, 4 – tkanina techniczna, 5 – izolacja termiczna, 6 – element pośredniczący, 7 – zewnętrzna blacha trapezowa.

W obiektach nieocieplonych blacha trapezowa może być mocowana wstrzeliwanymi kołkami lub wkrętami samogwintującymi bądź samowiercącymi bezpośrednio do płatwi (rys.a). Należy zwrócić uwagę, aby uszczelniające połączenia podłużne znajdowały się w górnej półce blachy fałdowej (zakład na górze).

Na rysunku b pokazano pokrycie dachowe obiektu ocieplonego, w którym blacha trapezowa 3 spełnia funkcję nośną i stanowi jednocześnie izolację przeciw-wodną. Izolacja termiczna 5 (np. wełna mineralna) w tym przypadku jest ułożona na wstępnie napiętej, przymocowanej do płatwi 2 tkaninie technicznej 4. Blacha trapezowa 3 jest mocowana łącznikami do płatwi 2 przez izolację termiczną 5.

W rozwiązaniu pokazanym na rys. c na nośnej blasze fałdowej 3 (mocowanej do płatwi 2) jest układana izolacja termiczna 5. W celu przymocowania zewnętrznej blachy fałdowej 7 należy zastosować elementy pośredniczące 6 przykręcane do blachy fałdowej 3. Zewnętrzna blacha trapezowa 7 jest w tym przypadku mocowana do elementów pośredniczących 6.

Na rysunku d pokazano rozwiązanie konstrukcyjne pokrycia dachu bez-płatwiowego. Stosuje się wówczas blachy fałdowe 3 tzw. drugiej generacji (z dodatkowymi przetłoczeniami podłużnymi) mocowane bezpośrednio do pasów rygli dachowych nośnych układów poprzecznych 1. Zewnętrzna blacha trapezowa 7 jest w tym przypadku mocowana do elementów pośredniczących 6, przymocowanych do płyt 3 i usytuowanych skośnie względem osi fałd blachy fałdowej 3.

W rozwiązaniach konstrukcyjnych pokrycia dachowego pokazanych na rys. c i d zamiast zewnętrznych blach fałdowych 7 i elementów pośredniczących 6 można dać przeciwwodną izolację bitumiczną, układaną na izolacji termicznej. Izolacje te powinny być połączone z blachą fałdową 3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *