Wiadomości ogólne o konstrukcjach hal stalowych

Wiadomości ogólne o konstrukcjach hal stalowych. Halami nazywa się budynki parterowe jedno- lub wielonawowe, najczęściej nie-podpiwniczone, których cechą charakterystyczną jest brak wewnętrznych ścian poprzecznych i podłużnych. W takich obiektach dach i zewnętrzne ściany zamykają pewną przestrzeń, chroniąc dużą powierzchnię użytkową przed wpływami atmosferycznymi (śniegiem, deszczem, wiatrem, temperaturą, pyłem itp.). Niektóre fragmenty hal parterowych mogą być ukształtowane jako wielokondygnacyjne. Z uwagi na rodzaj obudowy można wyróżnić hale ze ścianami zewnętrznymi ocieplonymi lub nieocieplonymi oraz wiaty bez ścian (przegród) zewnętrznych.
O kształcie i wielkości budynku halowego decydują wymagania eksploatacyjne obiektu. Z uwagi na przeznaczenie takich budynków rozróżnia się hale: przemysłowe, użyteczności publicznej, obsługowe i składowe.
Hale przemysłowe są to budynki przeznaczone do realizacji określonego celu produkcyjnego. Może w nich odbywać się bezpośrednia produkcja, montaż lub magazynowanie materiałów i wytworzonych wyrobów lub mogą stanowić tzw. zaplecze produkcyjne (kotłownie, maszynownie itp.). Konstrukcja hali powinna być dostosowana do założonego, pierwotnego przeznaczenia obiektu, zapewniając optymalne i prawidłowe jego użytkowanie. Równocześnie w projektowaniu należy brać pod uwagę możliwość zmian technologicznych, potrzebę rozbudowy i modernizacji, a także zmian branży produkcji i odmiennego użytkowania obiektu w przyszłości.
Na rozwiązania w zakresie cech geometrycznych i konstrukcji hal przemysłowych istotny wpływ ma technologia produkcji, potrzebne środki transportu wewnątrz obiektu oraz wymagania dotyczące oświetlenia, wentylacji i izolacyjności termicznej. Hale przemysłowe są wyposażone w stałe lub ruchome urządzenia technologiczne (maszyny, suwnice, podnośniki, ciągi transportowe i instalacyjne), które zapewniają prawidłowy przebieg produkcji. Konstrukcje nośne hal charakteryzują się dużą powtarzalnością elementów i zespołów konstrukcyjnych, co sprzyja unifikacji i wprowadzaniu rozwiązań systemowych. Projektuje się je na ogół z płaskich układów poprzecznych, które przenoszą obciążenia technologiczne (np. od suwnic) i klimatyczne przekazywane z dachu i ścian obiektu. Poprzeczne układy nośne, rozmieszczone prostopadle do osi podłużnej budynku, są połączone elementami podłużnymi (ryglami, płatwiami) oraz stężeniami.

Hale składowe są obiektami magazynowymi (niskiego lub wysokiego składowania) niezwiązanymi z zakładem przemysłowym, lecz z transportem, handlem, rezerwami wojskowymi lub państwowymi itp. Są one zazwyczaj wyposażone w urządzenia dźwigowo-transportowe i przenośnikowe. Większość takich obiektów ma często ustroje nośne o konstrukcjach stosowanych w halach przemysłowych (płaskie układy poprzeczne połączone w • przestrzenny ustrój stężeniami, płatwiami i ryglami ściennymi). Konstrukcję hali magazynowej może również stanowić jednolity układ przestrzenny w postaci np. prętowej kopuły lub struktury prętowej (przestrzennej kratownicy o regularnej budowie geometrycznej).

Hale użyteczności publicznej (sportowe, widowiskowe, wystawowe), a także masowej obsługi (handlowo-usługowe, dworce kolejowe, autobusowe, lotnicze, hangary, zajezdnie, stacje obsługi samochodów itp.) mają bardzo zróżnicowane rozwiązania konstrukcyjne ustrojów nośnych. Funkcje tych obiektów narzucają specjalne wymagania nie tylko architektoniczne, konstrukcyjne (duże rozpiętości) i instalacyjne, ale również akustyczne, przeciwpożarowe, ewakuacyjne itp. Często obiekty takie wyróżniają się oryginalnością nie tylko ze względu na architekturę, ale i rozwiązania konstrukcyjne, które na ogół bywają inne niż w przypadku hal przemysłowych. Te unikatowe budowle są projektowane na indywidualne zamówienie użytkownika.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *