Zagadnienie identyfikacji i odwzorowania konstrukcyjnego hal

Zagadnienie identyfikacji i odwzorowania konstrukcyjnego schematów statycznych hal jest jednym z ważniejszych w projektowaniu. Konstrukcja jest wytężona i zachowuje się nie według założonych i obliczonych schematów statycznych, lecz odpowiednio do przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych. Stąd też jest szczególnie ważne właściwe odwzorowanie konstrukcyjne przyjętych teoretycznych modeli obliczeniowych. Jednym z podstawowych warunków w zakresie bezpieczeństwa projektowania jest zapewnienie konstrukcji (w tym połączeniom i stykom) odpowiedniej nośności i sztywności, zgodnych z założeniami oraz obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. Wymagania te nie zawsze są spełniane w projektowaniu złączy z powodu braku znajomości zachowania się węzłów i styków pod obciążeniem oraz oceny nośności i zasad doboru połączeń w budowlanych konstrukcjach stalowych. Wiedza z tej dziedziny jest niezbędna do poprawnego obliczania i konstruowania szkieletów nośnych hal.

Przy sztywnych połączeniach słupów z fundamentami hal zachodzi konieczność skonstruowania tych połączeń tak, aby przenosiły one prognozowane, ekstremalne momenty zginające M, siły osiowe N i poprzeczne V. Konstrukcja takich połączeń wymaga odpowiedniego ukształtowania zarówno podstawy słupa (z odpowiednimi żebrami i usztywnieniami), jak i zakotwienia w fundamencie (otwory na kotwy, elementy zaczepowe, kotwy). Przeniesienie momentów zginających ze słupów na grunt wymaga zazwyczaj dużych wymiarów fundamentów. Dlatego nie jest zalecane stosowanie sztywnych połączeń słupów z fundamentami w przypadku posadowienia hali na słabych gruntach. Sztywne zamocowanie słupa w fundamencie jest często przedsięwzięciem złożonym konstrukcyjnie i technologicznie (w porównaniu z połączeniem przegubowym), co wiąże się z większym kosztem inwestycji. Taicie rozwiązania stosuje się między innymi przy projektowaniu hal przemysłowych obciążonych suwnicami pomostowymi (z tzw. transportem podpartym), gdy występują korzystne warunki posadowienia, a także obiektów, w których należy ograniczyć przemieszczenia poziome.

Przegubowe połączenia słupów z fundamentami są rozwiązaniami stosunkowo prostymi pod względem konstrukcyjnym i technologicznym. Ponadto można wówczas przyjąć mniejsze wymiary fundamentu w rzucie. Stąd też realizacja takich połączeń jest tańsza niż wykonanie sztywnych połączeń słupów z fundamentalni (mniejszy zakres robót ziemnych i betonowych).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *