Konstrukcja klasycznych świetlików hal przemysłowych

tmpef83-1Konstrukcja świetlików podłużnych (a) i poprzecznych (b): 1 — ustrój nośny świetlika, 2 – rygiel ścienny, 3 – płatew, 4 – szczeblina, 5 – element wieńczący, 6 – podpórka.

Konstrukcja klasycznych świetlików hal przemysłowych składa się z ustrojów nośnych świetlików 1, rygli ściennych 2 lub płatwi 3 oraz ram okiennych, w skład których wchodzą szczebliny 4 i elementy wieńczące 5. Ten układ konstrukcyjny należy uzupełnić w połaci dachu oraz płaszczyznach pionowych stężeniami połaciowymi poprzecznymi i pionowymi podłużnymi. Świetliki opierają się na płatwiach lub ryglach dachowych układu poprzecznego hali. Ze względu na wymagane gabaryty w transporcie drogowym i kolejowym są one przewożone oddzielnie i łączone na montażu z elementami nośnymi na śruby. Przy tym założeniu w obliczeniach statycznych świetliki traktuje się jako samodzielne elementy ramowe lub kratowe, wsparte na głównych elementach nośnych.

tmp93ef-1Schematy statyczne świetlików o ramowych ustrojach nośnych: 1 – oszklenie.

Schematy statyczne świetlików o ramowych ustrojach nośnych pokazano na rysunku (liniami przerywanymi oznaczono powierzchnie oszklone). Są to ramy dwu- lub trójprzegubowe trójkątne bądź trapezowe. Takie konstrukcje oraz świetliki kratowe stosuje się jako ustroje nośne świetlików poprzecznych. Są to samodzielne ustroje nośne oparte na płatwiach.

Świetliki trójkątne o schemacie jak na rys. a i szerokości mniejszej niż 3,0 m składają się ze szczeblin 4, elementów wieńczących górnych i dolnych 5 oraz krótkich podpórek służących do oparcia na płatwiach 6. Podpórki świetlików daje się w celu uzyskania miejsca na obróbki blacharskie. Świetliki trójkątne (rys. a) szerokości większej niż 3,0 m wykonuje się jako ramy dwuprzegubowe z dwuteowników, na których umieszcza się płatwie, szczebliny i otwierane okna. Świetliki trójkątne mogą powodować nadmierne nasłonecznienie stanowisk pracy, co jest niekorzystne. Podobnie kształtuje się konstrukcje nośne świetlików o kształcie trapezowym i schematach według rys. b i c, które mogą być zarówno poprzeczne, jak i podłużne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *