Konstrukcje układów poprzecznych wielonawowych hal

tmp9fd1-1Korzystne jest ukształtowanie wielonawowego układu poprzecznego w wyniku usytuowania nawy dużej rozpiętości w środku, a naw mniejszych po jednej lub drugiej stronie hali (tzw. przybudówki; rys. b, c). Nawy w halach przemysłowych z suwnicami typu lekkiego mają często słupy takiej samej wysokości i rygle dachowe jednakowej rozpiętości, przy czym wówczas stosuje się z reguły jednoprzęsłowe rygle kratowe. Słupy są w takich przypadkach utwierdzone w fundamentach we wszystkich nawach lub tylko w niektórych. W halach o dużej liczbie naw, w których istotne znaczenie ma obciążenie termiczne, korzystniejsze jest stosowanie zewnętrznych slupów wahliwych (połączonych przegubowo z fundamentem i ryglem dachowym). Szczególnie sztywne poprzeczne układy nośne są wymagane w halach z suwnicami pomostowymi usytuowanymi na kilku poziomach. Schematy takich hal pokazano na rysunku c i d.

W halach z suwnicami mostowymi belki podsuwnicowe opiera się na wspornikach slupów układów poprzecznych hali. Wówczas w osiach ścian szczytowych daje się takie same nośne układy poprzeczne jak w polach pośrednich, mimo że ich obciążenia są mniejsze. Jeżeli nie jest konieczne oparcie belek podsuwnicowych na slupach układu poprzecznego, można zastosować odmienne rozwiązanie ustroju nośnego w skrajnych osiach hali. Wtedy rolę skrajnego układu poprzecznego spełnia odpowiednio usztywniona slupowo-ryglowa konstrukcja ściany szczytowej. Wieloprzęsłową belkę rygla dachowego, opartego na wielu slupach ściany szczytowej, cechuje znacznie mniejsze zużycie stali, niż ma to miejsce w wypadku rygla dachowego, opartego tylko na słupach głównych.

Oprócz płaskich, kratowych rygli dachowych hal stosuje się niekiedy wielopasowe dźwigary kratowe. Przykład takiego ustroju poprzecznego hali pokazano na rysunku.

tmpd903-1Schemat konstrukcji hali z trójpasowym ryglem kratowym: 1 – słup, 2-trójpasowy kratowy rygiel dachowy, 3 – pokrycie dachowe, 4 oszklenie.

Przestrzenne wiązary trójpasowe mogą być tu wykorzystywane jako świetlik poprzeczny hali. Wiązary trójkątne bardzo dobrze przenoszą nierównomierne obciążenia rygli dachowych, powodujące skręcanie elementów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *